ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับปฐมวัย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ระหว่างชั้น