ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับปฐมวัย
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4