ติดต่อโรงเรียน

เส้นทางมายังโรงเรียน

  ติดต่อโรงเรียน

 

294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ (054)222733,(054)222337
โทรสาร (054)222233

  ประวัติโรงเรียน

  •