อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 12,728   บาท
อนุบาล 1 13,225   บาท
อนุบาล 2, 3 14,325   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 16,115   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 16,115  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 16,415   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 12,915   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,600   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 13,600   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,025   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,025   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 11,025   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาล 1 25,675   บาท
อนุบาล 2, 3 27,875   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 42,235   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 42,215   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 42,715   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 39,115   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 1 26,915   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2 26,915   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 27,215   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 23,715   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24,400   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 24,400   บาท

   * * ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทาง Student Dashboard ของนักเรียน และชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking โดยสแกน QR Code (ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

   * * การชําระเงินจะสมบูรณ์ เมื่อโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน
ในระบบเรียบร้อยแล้ว

   * * ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการชําระเงินได้ที่ Student Dashboard / การเงิน
ในวันถัดไปหลังจากชําระเงินแล้ว

   * * กรุณาติดต่อรับใบเสร็จรับเงินที่ ห้องการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง