อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 13,228   บาท
อนุบาล 1 13,875   บาท
อนุบาล 2, 3 14,825   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 16,665   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 16,515  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 16,965   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 13,315   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14,050   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 13,900   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11,475   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 11,325   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,475   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,325   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 1/2565

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาล 1 27,425   บาท
อนุบาล 2, 3 28,375   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 42,785   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2, 3 42,615   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 43,265   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 39,515   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 1/2565

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 1 27,465   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 27,315   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 27,765   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 24,115   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24,850   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 24,700   บาท

   * * ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทาง Student Dashboard ของนักเรียน และชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking โดยสแกน QR Code (ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)

   * * การชําระเงินจะสมบูรณ์ เมื่อโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน
ในระบบเรียบร้อยแล้ว

   * * ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการชําระเงินได้ที่ Student Dashboard / การเงิน
ในวันถัดไปหลังจากชําระเงินแล้ว

   * * กรุณาติดต่อรับใบเสร็จรับเงินที่ ห้องการเงินโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง