อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
เนอสเซอรี่ 13,128   บาท
อนุบาล 1 13,775   บาท
อนุบาล 2,3 14,725   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 16,665   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 16,515  บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 16,965   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 13,315   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,950   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 13,800   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11,375   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,375   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5
(ศิลป์ - ธุรกิจ)
21,225   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 11,225   บาท

   หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
อนุบาล 1 28,425   บาท
อนุบาล 2,3 28,275   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 42,785   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 42,615   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 43,265   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 39,515   บาท

   หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้น ค่าธรรมเนียม
ประถมศึกษาปีที่ 1 27,465   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2 27,315   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 27,765   บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 24,115   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24,750   บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 24,600   บาท

   วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ตามที่แจ้งนี้