รายการอาหาร เดือนมีนาคม

รายการอาหาร นักเรียนชั้นอนุบาล

วัน/เดือน/ปี อาหารกลางวัน อาหารเบรก (บ่าย)
2 มีนาคม 2563 แกงเขียวหวานหมู -
3 มีนาคม 2563 หมูยอทอด ต้มจืดเต้าหู้อ่อน -
4 มีนาคม 2563 พะโล้ -
5 มีนาคม 2563 ขนมจีนน้ำเงี้ยว -
6 มีนาคม 2563 - -

รายการอาหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษา

วัน/เดือน/ปี อาหารกลางวัน อาหารเบรก (บ่าย)
2 มีนาคม 2563 แกงเขียวหวานหมู -
3 มีนาคม 2563 หมูยอทอด ต้มจืดเต้าหู้อ่อน -
4 มีนาคม 2563 พะโล้ -
5 มีนาคม 2563 ขนมจีนน้ำเงี้ยว -
6 มีนาคม 2563 - -

รายการอาหาร คุณครู และบุคลากร

วัน/เดือน/ปี รายการอาหาร
2 มีนาคม 2563 ขนมจีนน้ำเงี้ยว ลองช่องเมือง
3 มีนาคม 2563 น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ต้มจืดวุ้นเส้น
4 มีนาคม 2563 แกงเลียง ไก่ทอด
5 มีนาคม 2563 ข้าวขาหมู ไข่ต้ม
6 มีนาคม 2563 สุกี้ทะเล