ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562


ปฏิทินปฏิบัติงาน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
     
  พฤษภาคม 2562  
13-15 พ.ค. 62   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน  
16 พ.ค. 62   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถม-มัธยม /
  เริ่มโครงการสอนเสริมเย็น
 
17 พ.ค. 62   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัย  
20 พ.ค. 62   หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา หยุดเรียน
21 พ.ค. 62   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น , ม.ปลาย  
22 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1  
23 พ.ค. 62   พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน / ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  
24 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3  
24 พ.ค. 62   กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)  
25 พ.ค. 62   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4  
25 พ.ค. 62   คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน  
27 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  
28 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5  
29 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4  
30 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6  
31 พ.ค. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4  
31 พ.ค. 62   กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  
     
  มิถุนายน 2562  
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4  
3 มิ.ย. 62   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
หยุดเรียน
4 มิ.ย. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ป.3  
5 มิ.ย. 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5  
6 มิ.ย. 62   พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  
7 มิ.ย. 62   มิสซาศุกร์ต้นเดือน  
13 มิ.ย. 62   พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนชั้น ม.4  
14 มิ.ย. 62   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562  
26 มิ.ย. 62   งานวันสุนทรภู่ และ
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
 
27 มิ.ย. 62   พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  
29 มิ.ย. 62   ปฐมนิเทศครูใหม่  
     
  กรกฎาคม 2562  
1 ก.ค. 62   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
1-19 ก.ค. 62   สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1-6 และ ม.1-3  
5 ก.ค. 62   มิสซาศุกร์ต้นเดือน  
15 ก.ค. 62   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
15-19 ก.ค. 62   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
16 ก.ค. 62   วันอาสาฬบูชา หยุดเรียน
17 ก.ค. 62   วันเข้าพรรษา หยุดเรียน
19 ก.ค. 62   วันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
20 ก.ค. 62   พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
  ปีการศึกษา 2561
 
22-23 ก.ค. 62   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  
22,24,26 ก.ค. 62   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)
  ชั้น ม.4 - ม.6
 
26 ก.ค. 62   กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  รัชกาลที่ 10
 
29 ก.ค. 62   หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 หยุดเรียน
     


  ติดต่อโรงเรียน

 

294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ (054)222733,(054)222337
โทรสาร (054)222233

  ประวัติโรงเรียน

  •