กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณของพระแม่ และสวดภาวนาขอพระพร วันที่ 14 สิงหาคม 2564 (อัลบั้มภาพ)
ผลการแข่งขันการประกวด infographic การอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง [ดูรายละเอียด]
ภาพกิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต [ดูภาพกิจกรรม]
คะแนนสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) [ดูรายละเอียด]
Wellness and Well-being. สุขภาพดี และมีการดำเนินชีวิตที่ดี [ดูรายละเอียด]
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]