วารสารเข็มแดง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ฉบับที่ 82 ปีที่ 33
พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
ฉบับที่ 81 ปีที่ 32
พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
ฉบับที่ 80 ปีที่ 31
พฤษภาคม - ตุลาคม 2559
ฉบับที่ 79 ปีที่ 30
มีนาคม - เมษายน 2556
ฉบับที่ 78 ปีที่ 30
พฤษภาคม - ตุลาคม 2555
ฉบับที่ 77 ปีที่ 29
พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2555
ฉบับที่ 76 ปีที่ 29
พฤษภาคม - ตุลาคม 2554
ฉบับที่ 75 ปีที่ 28
พฤศจิกายน 2553 - มีนาคม 2554
ฉบับที่ 74 ปีที่ 27
พฤษภาคม - ตุลาคม 2553
ฉบับที่ 73 ปีที่ 26
พฤศจิกายน 2552 - มีนาคม 2553
ฉบับที่ 72 ปีที่ 26
พฤษภาคม - ตุลาคม 2552
ฉบับที่ 71 ปีที่ 25
พฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2552
ฉบับที่ 70 ปีที่ 25
พฤษภาคม - ตุลาคม 2551