♦  19 กรกฎาคม 62   วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต     ♦  20 กรกฎาคม 62   พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2561    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง