♦ 23 มิ.ย. 60  พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20     ♦ 26 มิ.ย. 60  กิจกรรมวันสุนทรภู่     ♦ 28-29 มิ.ย. 60  ฝึกซ้อมอัคคีภัย และฝึกซ้อมเตรียมรับมือแผ่นดินไหว    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2560


ประชาสัมพันธ์


วารสารโรงเรียน

ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง