♦  22 พฤษภาคม 62   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1     ♦  23 พฤษภาคม 62   พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน / ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2     ♦  24 พฤษภาคม 62   กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3) / ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2562


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง