ดาวน์โหลดใบรับสมัครเมืองกุ้ยหลิน และรายละเอียด [Download]
ดาวน์โหลดใบรับสมัครมหานครฉงชิ่ง และรายละเอียด [Download]