กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา "บินลัดฟ้า ศึกษาอารยธรรมจีน" [ดูรายละเอียด]
ผลการแข่งขัน และตารางคะแนน ประจำ วันที่ 18-26 สิงหาคม 2561 [ดูรายละเอียด]