♦  24 ก.พ. 61   พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3     ♦  25 ก.พ. 61   เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง     ♦  28 ก.พ. 61   พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ♦  11-17 มี.ค. 61   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2560


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง