♦  25 มิถุนายน 2561   กิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด     ♦  26 มิถุนายน 2561   งานวันสุนทรภู่     ♦  14 กรกฎาคม 2561   พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2561


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง