♦  18-20 ต.ค. 60   การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    ♦  30 ต.ค. 60   เปิดภาคเรียนที่ 2/2560    ♦  2-27 ต.ค. 60   ค่ายฝึกทักษะภาษาจีน Guilin University of Electronic Technology ระดับมัธยมศึกษา   

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2560


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง