♦  22-23 ส.ค. 60  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด     ♦  30-31 ส.ค. 60  กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย    ♦  9-10 ก.ย. 60  การปฐมนิเทศครูประจำการ ปีการศึกษา 2558-2560   

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2560


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง