♦  16 ธ.ค. 60   เฉลิมฉลอง 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง     ♦  19-20 ธ.ค. 60   สอบ วัดผลการเรียนรู้เก็บคะแนน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560     ♦  22 ธ.ค. 60   ACL Christmas Fair 2017 และ วันครอบครัวครู     ♦  23 ธ.ค. 60   วันครอบครัวนักการ     ♦  13-15 ม.ค. 61   ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4-ม.6    

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2560


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง