♦  21 ธันวาคม 2561   คอนเสิร์ต A NIGHT WITH THE STAR Music We Cherish Part VII     ♦  18 มกราคม 2562   งานวันวิชาการ "Creativity Learning in the Green Digital World"     ♦  20 มกราคม 2562   กิจกรรม "ACL Mini half Marathon Fun run"     ♦  16 กุมภาพันธ์ 2562   การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACL Golf Championship 2019"     ห

ACL : VDO Presentation


 

 

ข่าวสารและกิจกรรม


ฝ่ายบริหาร ปี 2561


ประชาสัมพันธ์


ACL Network

FSG  
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ACL PTA  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ACL Alumni  
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง