ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ทำเนียบผู้อำนวยการ

.:: ภราดาเซราฟิน ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2501 - 2503



.:: ภราดาฟิลิป (อำนวย ปิ่นรัตน์) ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2504 - 2507



.:: ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2508



.:: ภราดาประโยชน์ มาสวน
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2509 ::.



.:: ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2512



.:: ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี.โอ.แมททิว ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2513 - 2520



.:: ภราดาอารมณ์ วรศิลป์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2521 - 2523



.:: ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2524 - 2529 ::.



.:: ภราดาธวัช เชาว์ดี ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2530 - 2534 ::.



.:: ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2535 - 2540



.:: ภราดามณฑล ประทุมราช ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2541 - 2546



.:: ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2549



.:: ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2555



.:: ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2558



.:: ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2561


.:: ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ::.
รับตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน